Dinba Music

Balimaaneh

“ Balimaaneh “  Album was released in 2015 in Youtube , with various artists. Adhuham, Haaburi Rasheed ,Faya, Afu, Umaru,Rappey , Zara, Affan, Nafil, Appi, Muadh, Haisham, Mifu, Esa, Shamoon, Andhu ( Maizan ), Nileysha, Ahmadey, Shamoon ( Equatic Vibe ) Ibbe & A.Fahud.

Cover art by Immi Saleem.

 • 01

  Bohthaalaa

  Haaburi Rasheedh

 • 02

  beleniverieh

  Shiuz,Appi,Muadh

 • 03

  pakka

  Affaan

 • 04

  Balimaaneh

  Afu

 • 05

  kuda seedhi

  Mifu & Zara

 • 06

  Ingilli fithunee

  Easa

 • 07

  Handi Paree

  Shamoon

 • 08

  foshenee

  Nileysha & Ammadey

 • 09

  D R akah nugendheveyne

  Mifu & Zara

 • 10

  K 4 vana vathukiba

  Haisham